Korte introductie Bark

Bark Verpakkingen B.V. Uw verpakkingspartner!

Al sinds 1978 beschouwen wij uw verpakkingsprobleem als onze uitdaging!

Het is ons doel verpakkingen voor u een vanzelfsprekend en probleemloos onderdeel te laten uitmaken van uw bedrijfsproces.

Wij nodigen u graag uit kennis te maken met een verpakkingspartner in plaats van een verpakkingsleverancier.

 

Added value supplier

Bark Verpakkingen kan u - door een combinatie van producten middels (inter)nationale agent- en distributeurschappen, alsmede producten uit eigen matrijzen - het complete pallet aan industriële verpakkingen bieden.

Wij zijn echter van mening dat het bieden van verpakkingsoplossingen verder gaat dan het fysieke product alleen.

Een gedegen kennis van de verpakking in relatie tot uw afvulproducten, inzicht in uw logistieke trajecten en een betrouwbare aanlevering vormen de basis van onze service aan u.

 

Bark Innovations B.V. Uw verpakkingsontwikkelaar!

Het aanwezige kennisniveau op het gebied van industriële- en retailverpakkingen maakt het ons mogelijk u van dienst te zijn met betrekking tot productontwikkeling en productdesign.

Via zusterorganisatie Bark Innovations B.V. kunnen we niet alleen verpakkingsproblemen voor u oplossen maar ook volledig nieuwe verpakkingen voor - en met - u ontwikkelen.

Indien u uw eigen concept wilt ontwikkelen, hetzij vanuit marketingtechnisch- of logistiek oogpunt of vanwege (nieuwe) kwaliteitseisen aan de verpakking; wij kunnen het volledige traject van ontwikkeling, matrijsbouw, UN-keuring, productie en logistiek voor u verzorgen.

 

Outsourcing/ Verpakkingsmanagement new style

Logistieke kennis in combinatie met verpakkingskennis in de breedste zin van het woord maakt ons tot dè outsourcingpartner op het gebied van industriële verpakkingen.

Als gevolg van toenemende professionalisering baseren steeds meer bedrijven hun inkoopstrategie op een Total Costs of Ownership benadering waardoor een keuze voor outsourcing steeds meer voor de hand komt te liggen.

De kostprijsbenadering wordt steeds meer integraal beoordeeld en maakt plaats voor een rendementbenadering.

De focus richten op core-business activiteiten en het stroomlijnen van logistiek door uitbesteding van non-core activiteiten aan een professional zijn de sleutels voor een succesvolle bedrijfsvoering.

Ook in de supply chain geldt dat de ketting zo sterk is als de zwakste schakel.

Middels ons Outsourcing Concept zorgen wij er voor dat úw verpakkingsmanagement - als onderdeel van het totale bedrijfsproces - een krachtige en betrouwbare schakel blijft.