ESF project/workshop Lean Management

maart 24, 2016 Jorn Veldhuis

Gedurende 2015 heeft Lenny Advies gedurende een aantal dagdelen een in house workshop gegeven omtrent de principes van Lean Management.

Aangezien Bark Verpakkingen geen doorsnee verpakkingsleverancier is, maar zich onderscheidt door het verpakkingsmanagement voor haar klanten te regisseren, is het van enorm belang om exact te weten met welke verbeterprocessen onze klanten zich bezighouden. Het hanteren van Lean Management principes – als onderdeel van het organisatiemodel – wordt inmiddels breed toegepast bij een groot deel van ons klantenbestand.

Met de supply chain concepten die wij aanbieden, sluiten we naadloos aan bij dit organisatiemodel. Sterker nog, de concepten zijn juist bedoeld om het verpakkingsmanagement bij onze afnemers Lean in te richten. Daarom is het nodig om het totale verpakkingsbeleid af te stemmen op – en integraal te vervlechten met – het supply chain proces van onze afnemer.
Om onze klanten te kunnen blijven faciliteren bij het inrichten van het verpakkingsmanagement, moeten we ons allereerst goed in kunnen leven om ons vervolgens qua oplossingen helemaal uit te kunnen leven.
De workshop heeft daar zeker een bijdrage aan geleverd.

 

Met dank aan:

lennyEG