Supply chain management

Een supply chain kan worden gezien als een netwerk van organisaties die samenwerken om orders van klanten te vervullen. Het is een stroom van materialen, informatie en diensten. Effectief supply chain management en logistiek kan een onderneming concurrentievoordeel bieden.

 

Aangezien wij met onze moderne visie op verpakkingsmanagement graag een rol voor u vervullen als onderdeel van het totale proces binnen uw supply chain, richten wij ons hierna verder op het onderwerp ‘verpakkingen’.

 

Als we kijken naar het meest gangbare inkoopmodel van verpakkingen dan is doorgaans de conclusie dat deze zodanig is ingericht dat van u verwacht wordt dat u over allerlei voorzieningen beschikt. Vervolgens wordt van u verwacht dat u ook bereid bent om die (vaak kostbare) voorzieningen structureel ten behoeve van uw verpakkingsleveranciers aan te wenden en ter beschikking te stellen. De basisvoorzieningen die u nodig zult hebben zijn:

 

  • Een compleet uitgerust en ingericht magazijn
  • Mensen die dat magazijn ‘bemannen en managen’
  • Voldoende liquiditeiten en werkkapitaal om dat magazijn inclusief alle aanwezige voorzieningen en inclusief de aanwezige voorraden structureel te (blijven) financieren

 

Op deze manier kunnen al uw verschillende leveranciers aan u leveren conform hun standaard levertijd en in de afgesproken aantallen. Vaak worden die aantallen vooral bepaald door minimale productiegroottes en dekken ze vaak de behoefte voor een paar weken tot zelfs een paar maanden.
Op het moment dat de verpakkingen op de afvullijn staan, zijn deze al (gemiddeld) zo’n 25% (bron: ING Economisch Bureau) duurder geworden.
Immers, u moet het ergens opslaan (ruimte), iemand moet dat doen (arbeidsloon) en doet dat vaak met materieel, zoals heftrucks (gekocht of geleased) en zet de leveringen in de stellingen (gekocht). Vervolgens staat het dan in uw magazijn te wachten totdat uw productieoperatie het gaat gebruiken. Als u het dan gaat gebruiken moet iemand (arbeidsloon) dat opnieuw met de heftruck uit de stellingen halen en het vervolgens afleveren op de gewenste productie- en/of afvulplek (interne handling en logistiek).
Bovendien, het geld dat gemoeid is met die voorraad is geblokkeerd werkkapitaal (en creëert renteverlies) en kan niet voor andere doeleinden worden aangewend.

 

Kortom, voordat u de verpakkingen daadwerkelijk gaat gebruiken hebben diezelfde verpakkingen al veel kosten gegenereerd. In dit traditionele model worden deze kosten als onvermijdelijk gezien en daarom als een vanzelfsprekendheid beschouwd.

 

In het vraaggerichte model, zoals wij het verpakkingsmanagement voor onze klanten inrichten, zijn bovengenoemde kosten onnodig en te vermijden.
Met onze bijdrage op het gebied van verpakkingsmanagement transformeert u uw supply chain steeds meer richting een value chain met ‘lean management’ eigenschappen.
Onze doelen bij het creëren van een value chain voor uw organisatie zijn vierledig:

 

  • Verkorting van de doorlooptijd
  • Verbetering van de leveringsbetrouwbaarheid
  • Verhoging van de flexibiliteit
  • Verlaging van de integrale kosten

 

De vraaggerichte benadering zoals wij die aanhangen betitelen wij dan ook als Demand Chain Management. Het gangbare traditionele model is voornamelijk aanbodgestuurd.

SCM

Wij zijn van mening dat u uw productieproces en alles wat daarmee samenhangt, zou moeten laten leiden door uw afnemers en niet door uw leveranciers. U moet dan wel over een groep leveranciers beschikken die dat op alle aspecten binnen dat proces mogelijk maakt.
Of u laat dat doen door een partner die de kennis en de infrastructuur heeft om uw organisatie qua verpakkingsmanagement te (her)structureren.

Download onze brochures

Value Added Service Supplier

Hoe de totale voorraadkosten te benaderen?

Wat is belangrijk om uw voorraad te behe(e)r(s)en?